Missing tag: meni_levi_scpet

Poklicna matura

NAVODILA in KOLEDAR ROKOV za opravljanje poklicne mature


V skladu z izobraževalnim programom obsega obvezni in izbirni del:

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Predmet

obvezni del

1. predmet

Slovenščina

2. predmet

Elektronske komunikacije

         /

Izbirni del

3. predmet

Matematika ali tuji jezik

4. predmet

Izdelek oziroma storitev in zagovor

EKONOMSKI TEHNIK

Predmet

obvezni del

1. predmet

Slovenščina

2. predmet

Gospodarstvo

        /

izbirni del

3. predmet

Matematika ali tuji jezik

4. predmet

Izdelek oziroma storitev in zagovor