Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Tajništvo in skupne službe
Predstavitev zavoda
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Kakovost


Plaketa predsednika republike / Fotogalerija

logoPOKIzelen150dpi.jpg
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je na ŠC PET stalna spremljevalka razvoja in 
dela vseh organizacijskih enot, ki imajo vsaka svojo Komisijo za kakovost. Spremljanje kakovosti je postalo proces, ki omogoča iskanje novih rešitev, vpeljevanje sprememb in sledenje novostim, ki jih je v šolskem sistemu zelo veliko.

Prvi začetki vpeljevanja kakovosti so se na ŠC PET začeli v letu 2001 s projektom POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje -  za udeležence na Enoti za izobraževanje odraslih. Sčasoma se je vpeljevanje kakovosti preneslo tudi na Srednjo tehniško in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo.

Zagotavljanje kakovosti je del strategije vodstva ŠC PET in posameznih organizacijskih enot, prav tako pa tudi zaposlenih ter temelji na odgovornosti, ki jo imamo do naših ciljnih skupin: dijakov, staršev, udeležencev izobraževanja odraslih, rednih in izrednih študentov, lokalne ožje in širše skupnosti ter nenazadnje tudi do stroke, socialnega okolja in delodajalcev.

Skrb za kakovost nam postavlja ogledalo, samorefleksijo in primerjavo naših dosežkov z drugimi. Tako se izognemo zaverovanosti v svojo odličnost in se zavedamo, da smo lahko vedno in v vsem še boljši.

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 1. marca 2011 v ŠC PET delujejo:


KORISTNE POVEZAVE
Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanj - POKI
Omrežje svetovalcev za kakovost
Spodbude za razvoj kakovosti