Missing tag: meni_levi_scpet

Status športnika

Dijak-športnik


Pravilnik o prilagoditvi obveznosti dijaka v srednji šoli.
Šolska pravila STSŠ, ŠC PET, Ljubljana, o prilagajanju obveznosti dijakov športnikov.