Missing tag: meni_levi_scpet

Projekti
TVU

Projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije. Enota za izobraževanje odraslih že od leta 2009 vsako leto pripravlja zanimive delavnice in predavanja, ki so za udeležence brezplačne, namenjene različnim ciljnim skupinam. Namen prireditev je opozoriti širšo javnost na nujnost vseživljenjskega učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v življenju prevzema.


Projekti - arhiv