Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Svet zavoda
Direktor/ica
Kolegij
Komisija za kakovost zavoda
Tajništvo in skupne službe
Predstavitev zavoda
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Svet zavoda

  Svet ŠC PET v 2018/19 sestavljajo:

   • predstavniki ustanoviteljev: 

  Goran Iskrić

  (čakamo še imena dveh predstavnikov ustanoviteljev)

   • predstavniki zavoda ŠC PET:  

  Darko Rupret (predsednik)

  Petra Primožič (namestnica predsednika)

  Janez Avsec

  Jasna Milek

  Jošt Hren

   • predstavniki staršev Srednje šole: 

  Urša Žen

  Gregor Cerar

  Maruša Babnik

   • predstavnika dijakov Srednje tehniške in strokovne šole:

  Beti Rihtar  

  Domen Rus

   • predstavniki študentov Višje strokovne šole

  Peter Levart

  Anja Čeh

  Aleksandar Gorgijev

   • predstavnik Strateškega sveta VSŠ:

  Janez Anžič


  Člani Sveta zavoda imajo pravico in dolžnosti prisostvovati sejam Sveta, predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravljati druge naloge, za katere jih je zadolžil Svet, skladno z določbami zakona, pravil ali drugega akta zavoda. Zapisniki Sveta se nahajajo na Portalu ŠC PET Ljubljana in so namenjeni obveščanju delavcev zavoda.