Missing tag: meni_levi_scpet

Projekti
Arhiv

Obisk gostov iz Bosne in Hercegovine

V okviru študijskega obiska je našo šolo 17. 9. 2015 obiskalo 14 gostov iz Bosne in Hercegovine. Prišli so predstavniki ministrstev za izobraževanje iz vseh kantonov BiH, večinoma referenti za IO, med njimi tudi 3 ministri. Soorganizator obiska Emir Avdagić, sicer vodja DVV v Sarajevu, je želel dati poseben poudarek na neformalno in informalno IO, saj pravi, da je IO (tudi pri njih) še vedno razumljeno predvsem kot formalno in poklicno izobraževanje. Poleg dveh drugih inštitucij za izobraževanje odraslih so obiskali tudi našo Enoto za izobraževanje odraslih.
Obisk so koordinirali predstavniki Andragoškega centra Slovenije in smo se dogovorili, da lahko tudi v bodoče pripeljejo tuje delegacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, saj je meddržavno sodelovanje zelo pomembno.

Obisk predstavnikov ministrstva za izobraževanje in znanost iz Bosne in Hercegovine

V okviru študijskega obiska so 11. 9. 2014 ŠC PET Ljubljana obiskali predstavniki ministrstva za izobraževanje in znanost iz Bosne in Hercegovine. Pogovarjali smo se o izobraževanju na Enoti za izobraževanje odraslih, saj so jih zanimale teme, kot so vloga organizacij v izobraževanju odraslih v Sloveniji, zakoni in podzakonski akti v izobraževanju odraslih, dokumentacija in evidence, učni načrti, programi usposabljanj, priznavanje neformalno pridobljenega znanja, načini izvedbe izpitov oziroma preverjanja znanja in učbeniki. Srečanje je bilo namenjeno tudi možnostim skupnega sodelovanja v bodoče.

io__Custom_.jpg