Missing tag: meni_levi_scpet

Šola in šport z roko v roki

Naš osnovni namen in vodilo pri razvoju in ustanovitvi športnih oddelkov na srednji tehnični in strokovni šoli ŠC PET Ljubljana je želja, da šola mladega človeka ne odvrne od športa, in na drugi strani, da udejstvovanje v športu ni razlog za slabši učni uspeh. 
Športni oddelki so uvedeni z namenom, da mladim športnikom omogočimo hkratno pridobivanje srednješolske izobrazbe in uspešno napredovanje v športu. Pri tem sledimo splošnim, pedagoškim in športnim ciljem, to je ŠOLA IN ŠPORT Z ROKO V ROKI.  

Dijaki pridobijo status športnika na osnovi Pravilnika in kriterijev, ki sta ga oblikovala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez.   
Na obeh srednješolskih programih (ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij) imamo v šolskem letu 2017/18, 13 športnih oddelkov (362 dijakov s statusom športnika).


Predstavitev športnih oddelkov na ŠC PET Ljubljana:

Bilten ob 10, obletnici športnih oddelkov


ŠC PET, Ljubljana, Šola in šport z roko v roki - predstavitveni FILM

Dekliški nogometni razred na ŠC PET, Ljubljana - predstavitveni FILM

Rokomet v sodelovanju z Rokometno zvezo Slovenije - predstavitveni FILM