Missing tag: meni_levi_scpet

Tehnik el. komunikacij

Program: TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Trajanje izobraževanja: odvisno od predhodno pridobljene izobrazbe

Delovno področje tehnika elektronskih komunikacij:
povsod, kjer se ukvarjajo s prenosom in obdelavo informacij in signalov.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:
• obvladajo pisno in govorno sporazumevanje v tujem jeziku,
• spoznajo osnove telekomunikacijskih naprav in sistemov,
• spoznajo izvedbe žičnih in brezžičnih omrežij ter storitev,
• spoznajo tehnologijo v proizvodnji TK-naprav in sistemov,
• se usposobijo za ugotavljanje napak in njihovo odpravljanje na telekomunikacijskih in radiodifuznih napravah in sistemih,
• spoznajo orodja, naprave in inštrumente, potrebne za opravljanje dela na področju telekomunikacij, ter jih znajo uporabljati,
• znajo poiskati potrebne podatke v katalogih, priročnikih in tehničnih navodilih ter z osebnim računalnikom, povezanim v svetovni splet.

V programu lahko izbiraš med dvema usmeritvama, ki sta nastali na osnovi dveh poklicnih standardov:

• SISTEMSKI OPERERATER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Poudarek je na poznavanju različnih elementov, naprav in omrežji v telekomunikacijah in računalništvu, njihovi uporabi in nadzoru njihovega delovanja.

• SISTEMSKI INŠTALATER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Poudarek je na poznavanju zgradbe posameznih elementov, naprav in omrežji na področju telekomunikacij in računalništva, njihovi montaži in odpravljanju napak v delovanju.

Po končanem šolanju tehnik elektronskih komunikacij pozna:
• osnove telekomunikacijskih naprav in sistemov,
• osnove računalniških omrežij,
• klasične vode in optične vodnike,
• računalniško vodene telekomunikacijske centrale,
• klasično in brezžično telefonijo,
• satelitski prenos slike in podatkov,
• principe delovanja radijskih zvez,
• organizacijo in projektiranje omrežij,
• procese v radijskem in televizijskem studiju,
• delovni proces v delovni organizaciji z vsemi dolžnostmi in odgovornostmi, ki spremljajo poklic tehnika elektronskih komunikacij.

Zaposlitev:
• projektiranje,
• razvoj,
• izdelava,
• trženje,
• napeljava,
• montaža,
• vzdrževanje,
• servisiranje telekomunikacijskih ali računalniških  omrežij in naprav.

Pridobljena stopnja izobrazbe: (V) stopnja izobrazbe

Vpis: z uspešno končano osnovno šolo ali katero koli drugo srednje poklicno šolo

Priporočila za vključitev v program:
•  temeljno znanje fizike in matematike,
•  smisel za tehniko in njen razvoj,
•  želja po nenehnem odkrivanju novega,
•  vztrajnost pri delu, vestnost in natančnost.