Missing tag: meni_levi_scpet

OBRAZCI

Prijava k izpitu (priponka)
Vloga za izdajo nadomestne listine (priponka)
Prijava k poklicni maturi (priponka)
Prijava k zaključnemu izpitu (priponka)

Tehnik elektronskih komunikacij  in
Ekonomski tehnik
Navodila o izvedbi praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (priponka)
Pogodba ki se sklene med delodajalcem in udeležencem praktičnega izobraževanja (priponka)
Navodila za pisanje poročila (priponka)
Potrdilo o opravljenem praktičnem izobraževanju - naslovna stran (priponka)

Elektrikar in
Administrator

Navodila o izvedbi praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (priponka)
Izjava o praktičnem izobraževanju pri delodajalcu (priponka)
Pogodba ki se sklene med delodajalcem in udeležencem praktičnega izobraževanja (priponka)
Navodila za pisanje poročila (priponka)
Poročilo udeleženca o praktičnem izobraževanju pri delodajalcu (priponka)