Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Tajništvo in skupne službe
Predstavitev zavoda
Poslanstvo in vizija
Cilji
Zgodovina
Video predstavitev
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

S kakovostnim izobraževanjem omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe družbe in boljše življenje posameznika. Ustvarjamo ga skupaj v stimulativnem in prijaznem okolju in na najboljši način. Strokovnost in usposabljanje za delo je poudarek izobraževanja tako na Srednji tehniški in strokovni šoli kot tudi na Višji strokovni šoli in Enoti za izobraževanje odraslih. Dijakom in študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije je tudi osrednja ustanova za izobraževanje na področju telekomunikacij na srednjem in višješolskem nivoju izobraževanja. Vse organizacijske enote odlikuje pester in prožen program s splošnimi vsebinami, ki je prilagojen potrebam okolja ter gospodarstva in omogoča nemoteno vertikalno prehodnost. Naša močna področja so odlično delo z mladimi na športnem, kulturnem, raziskovalnem in družabnem področju, kar želimo nadaljevati tudi v bodoče. Zlasti dijakom in študentom športnikom omogočamo, da so lahko vzporedno uspešni tako na športnem področju kot tudi v izobraževanju.

Naše prednosti:

  • dvigamo raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja
  • spremljamo novosti v tehnološki in delovni praksi 
  • spodbujamo osebni in učni razvoj posameznika
  • naučimo, kako se uspešno učiti
  • posebno skrb posvečamo kakovosti učenja in izobraževanja
  • odpiramo alternativne poti do poklica in znanja 
  • razvijamo e-izobraževanje
  • informiramo in svetujemo na poti do želenega cilja.

Vizija
»Mi se ne prilagajamo spremembam, mi spremembe ustvarjamo«.

V času, ko je tudi šola postala odvisna od tržnih zakonistosti, so postali zelo pomembni dejavniki ohranjanje kakovosti učenja in poučevanja, zagotavljanje strokovnosti in usposobljenost za delo. Brez splošne razgledanosti, strokovne usposobljenosti, znanja jezikov in brez osnovnega vedenja o družbi se je namreč težko uspešno vključiti v sodobno gospodarsko življenje, ki se vse bolj povezuje s svetom.