Missing tag: meni_levi_scpet

Novice in obvestila

Znak POKI (21.06.2010)

Smo nosileci znaka POKI (Ponudimo Odraslim Kvalitetno Izobraževanje). Znak pomeni, da izobraževalna organizacija sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Lastnik znaka je Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana. Lastništvo pomeni, da lahko samo Andragoški center Slovenije določa pravila uporabe znaka, dodeljuje znak upravičencem, vodi seznam le-teh in ima po teh pravilih pravico ukiniti pravico do uporabe znaka.

Leta 2007 si je direktorica ŠC PET Ida Srebotnik prislužila eno prvih podeljenih priznanj  Andragoškega centra Slovenije za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih.

V obrazložitvi priznanja je med drugim zapisano:

» …Ida Srebotnik je bila pobudnica za ustanovitev komisije za spremljanje kakovosti, od leta 2006 pa tudi svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih. Poudarimo naj njeno načrtno delo pri presojanju kakovosti izobraževanja učiteljev in strokovnih delavcev, dragocen prispevek so zagotovo njena dolgoletna prizadevanja za povezovanje učiteljev in strokovnjakov iz podjetij. Med zadnjimi dosežki kaže še posebej poudariti sprejetje izjave o kakovosti na svetu šole, ob kateri ji je uspelo v kolektivu sprožiti tehtne pogovore o zavezanosti standardom kakovosti izobraževanja.«

 IZJAVA O KAKOVOSTI / .pdf, 89 KB /