SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK, EKO (02.10.2019)

NAVODILA za študente (redne in izredne):
- ki so v delovnem razmerju (TK) ... izredni študij
- ki niso v delovnem razmerju (TK)

- ki so v delovnem razmerju (EKO) ... izredni študij
- ki niso v delovnem razmerju (EKO)

Študente rednega študija opozarjamo, da je 10. maj 2021 datum, ko je po urniku predviden začetek praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje je možno opravljati do konca meseca septembra, oziroma do vpisa v nadaljevanje študija. Na šoli bomo pripravili pogodbe za opravljanje praktičnega izobraževanja, na podlagi vaših dogovorov s podjetji in izpolnjenih IZJAV (obrazec VSŠ-P-12).
Delovne organizacije opozorite, da bodo po tem ko zaključite prakso, lahko kandidirale na razpis za povračilo dela stroškov povezanih s praktičnim izobraževanjem (Razpis-ESS), za kar poskrbimo na šoli. 

Opozorilo rednim študentom:
Tako za napredovanje v 2. letnik, kot za ponavljanje 1. letnika je potrebno opraviti praktično izobraževanje! 

Opozarjamo na zavihek - PONUDBE ZA PRAKSO delovnih organizacij  

Dodatne informacije:
Nataša N Ipavec za EKO,
Drago Zupančič za TK