SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK, EKO (21.04.2020)

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili elektronsko vlogo za izvedbo nakazil enkratnega solidarnostnega dodatka študentom.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača tistim višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v RS, ki se izvajajo kot redni študij in ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Za študente izrednega študija (brezposelne), je bil predlog za solidarnostni dodatek sprejet naknadno. 
S spremembo se krog upravičencev širi tudi na izredne študente. Vse študente, redne in izredne, se postavlja v enak položaj, ob izpolnjevanju istih pogojev, vključno s časom izplačila dodatka. S predlagano spremembo se preprečuje tudi kopičenje upravičenj po tem zakonu.