SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK in EKO redni (29.05.2020)

Praktično izobraževanje študentov

Na podlagi SKLEPA ministrice za šolstvo (št. 6036-90/2020/3, z dne 4.5.2020), je ravnatelj odredil pravila v zvezi s praktičnim izobraževanjem študentov ŠC PET Ljubljana, VSŠ za študijsko leto 2019/20.

Praktično izobraževanje mora študent (praviloma) opraviti v eni delovni organizaciji - 10 tednov, v skupnem številu 400 ur (oziroma minimalno 320 ur).
Študent lahko praktično izobraževanje opravi tudi v največ dveh delovnih organizacijah in sicer:
- v prvi 6 tednov, v skupnem številu 240 ur (minimalno 192 ur) in
- v drugi 4 tedne, v skupnem številu 160 ur (minimalno 128 ur).
V tem primeru mora študent opraviti seminarsko nalogo pri mentorju v podjetju, kjer je opravil večji del praktičnega izobraževanja. Ob koncu praktičnega izobraževanja, pa oba mentorja (v obeh delovnih organizacijah) podata svoj predlog ocene za študenta na praktičnem izobraževanju.