SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

EKO in TK (redni študij) (29.05.2020)

VPIS v 2020/21 in status študenta

Študente obveščamo, da je zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 v 2019/20, vpis v višji letnik podaljšan do 30. 10. 2020.
Študente opozarjamo, da status študenta poteče s 30. 9. 2020.

Podrobnosti, povezane s statusom študenta:
Pogoji za napredovanje (vpis do 30.9.): 
Študent napreduje v 2. letnik, če je v celoti in uspešno opravi obveznosti iz študijskega programa, opravi praktično izobraževanje in izpite v skupnem obsegu najmanj 45 KT.

Pogoji za ponavljanje in ponovno obiskovanje letnika (vpis do 30.9.):
Študent lahko ponavlja prvi letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima študent pravico večkrat obiskovati letnik, če zaradi bolezni, starševstva, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin ali zaradi uveljavljanja pravic iz 40. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ni izpolnil vseh obveznosti iz študijskega programa.

Ponovno obiskovanje (izjema v 2020), vpis do 30.9.
Študent ima pravico do ponovnega vpisa, če zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 v 2019/20 ni mogel opraviti PRI, opravil pa je izpite v skupnem obsegu vsaj 20 KT.   

Naknadni vpis v 2. letnik (izjema v 2020), vpis do 30.10.
V kolikor študent (s 1.10. ponovno vpisan v 1. letnik) do konca meseca oktobra opravi PRI in izpite v skupnem številu najmanj 45 KT, se ga naknadno vpiše v 2. letnik.

Študijsko leto 2020/21 se bo začelo s 1. 10. 2020.

Pogojnega vpisa ne bo!