SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Kakovost

ZNAK KAKOVOSTI
ACS - zeleni znak kakovosti, ŠC PET LJUBLJANA, (2015-17)

ZUNANJA EVALVACIJA VSŠ
NAKVIS (agencija za kakovost RS)
Poročilo o zunanji evalvaciji ŠC PET Ljubljana, VSŠ (2017)
Poročilo o zunanji evalvaciji ŠC PET Ljubljana, VSŠ (2012)


ORODJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

Načrtovanje in informiranje:  

Evalvacije/analize:    
Samoevalvacijsko poročilo VSŠ, 2017/18
Evalvacija zadovoljstva študentov s PRI, 2018/19
Evalvacija zadovoljstva diplomantov iz leta 2017, 2018/19
Evalvacija informiranopsti študentov v zvezi z vpisom, 2013-15

IZVAJAMO ANKETE:

        o šoli in študijskem procesu (splošno zadovoljstvo, informiranost,itd.)
        o izvedbi predmeta in izvajalcih (zadovoljstvo z vsebino, izvajanjem, itd.
        o zadovoljstvu študentov s PRI (o pridobljenih kompetencah, mentorjih)  
        o zadovoljstvu diplomantov
(zadovoljstvu, znanju in zaposljivosti) 

        o zadovoljstvu strokovnih delavcev s šolo  
        o zadovoljstvu mentorjev PRI

E-ankete o zadovoljstvu študentov 


Skupnost VSŠ /kakovost/