SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Kakovost

ZNAK KAKOVOSTI
ACS - zeleni znak kakovosti, ŠC PET LJUBLJANA, (2015-17)

ZUNANJA EVALVACIJA VSŠ
Skupnost VSŠ /kakovost/
NAKVIS (agencija za kakovost RS)
Poročilo o zunanji evalvaciji ŠC PET Ljubljana, VSŠ (2017)
Poročilo o zunanji evalvaciji ŠC PET Ljubljana,VSŠ (2012)


ORODJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 


Načrtovanje in informiranje:  
Informator za študente

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ  

Evalvacije/analize:    
Evalvacija zadovoljstva študentov s PRI, 2017/18
Evalvacija zadovoljstva diplomantov iz leta 2017

ANKETA (za študente in diplomante) 

        o šoli in študijskem procesu (splošno zadovoljstvo,informiranost,itd.)
        o izvedbi predmeta in izvajalcih (zadovoljstvo z vsebino, izvajanjem,itd.
        o zadovljstvu na PRI (o pridobljenih kompetencah, mentorjih,itd.)  
        o zadovoljstvu diplomantov
(zadovoljstvu, znanju in zaposlivosti) 

ANKETA (za predavatelje in mentorje PRI)
        o zadovoljstvu strokovnih delavcev 
        o zadovoljstvu mentorjev PRI