SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Vodstvo VSŠ

Ravnatelj višje strokovne šoleslika_drago_zupancic.png

Drago Zupančič, univ.dipl.inž.el.

Telefon:  01/ 2342 433


e-pošta: drago.zupancic@scpet.si
Organizatorka praktičnega izobraževanja


mag. Nataša Novak Ipavec, univ.dipl.ekon.


Telefon:  01/ 2342 458


e-pošta: natasa.ipavec@scpet.si