SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Razpis za vpis / prijava


ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

tel: 01 2342 454
elektronska pošta: vss@scpet.si
spletna stran: https://www.scpet.si/vss/

RAZPIS PROSTIH MEST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21: 

   Študijska
   programa

Redni
študij

Izredni študij

Dodatna vpisna
mesta za tujce (redni študij)

Dodatna vpisna
mesta za tujce (izredni študij)

TELEKOMUNIKACIJE

70

70

2

4

EKONOMIST

70

70

2

4


NAVODILA V ZVEZI Z VPISOM V 2020/21

PRIJAVA
Kandidati ki se nameravajo vpisati v prvi letnik višjega strokovnega izobraževanja, se morajo v času od 12. februarja do 9. 4. 2020 (prvi rok - podaljšan je od 18. 3. zaradi koronavirusa) prijaviti na razpis preko spletnih strani VSŠ prijavne službe. To velja tudi za drugi rok prijave, ki bo objavljen naknadno!

PRIPOROČILO ŠOLE
- za vpis v študijski program TELEKOMUNIKACIJE
Vpis priporočamo tistim maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije, oziroma tehnične gimnazije ali strojništva.
- za vpis v študijski program EKONOMIST
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo, ali ustrezno drugo smer.

VPIS
Izbrane kandidate (prvi rok prijave) bomo vpisovali 20 in 21. 8. 2020.
Izbrane kandidate (drugi rok prijave) bomo vpisovali po 23. 9. 2020.
Na še prosta mesta (redni študij) bomo vpisovali do 1. 10. 2020.
Na prosta vpisna mesta (izredni študij) bomo vpisovali do 30. 10. 2020.


INFORMATIVA 2020 (Gospodarsko razstavišče, Ljubljana - Bežigrad)
v petek, 24. 1. 2020, od 9.00 do 18.00     
v soboto, 25. 1. 2020, od 9.00 do 18.00 ...
 prostor VSŠ - info

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V 2020/21 (v prostorih ŠC PET Ljubljana)  
v petek, 14. 2. 2020 ... (ob 10. uri za redni študij in 15.00 uri za redni in izredni študij)
v soboto, 15. 2. 2020 ... (ob 10. uri za redni in izredni študij) 
- v predavalnici P02 (za študijski program Telekomunikacije) 
- predavalnici P03 (za študijski program Ekonomist)   

V petek, 14. 2. 2020 vabimo na ogled MM opreme in izvajanja LV na VSŠ)
 (v P9, od 10.00 - 17.00)