SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Dejavnost / navodila

Veljavna študentska izkaznica je pogoj za izposojo gradiva študentom.

Kaj lahko delamo v knjižnici / čitalnici?

        •  izposojamo si  knjižnično gradivo, 
        •  si medbibliotečno izposojamo knjižnično gradivo, 
        •  iščemo informacije s pomočjo interneta in kataloga COBISS/OPAC,
        •  beremo in se učimo,
        •  pišemo referate, seminarske, raziskovalne, diplomske naloge, 
        •  seznanjamo se s knjižnimi novostmi.

Gradivo je urejeno po UDK sistemu in dostopno v prostem pristopu. 
Knjižnična zbirka vsebuje strokovno literaturo in leposlovje (14 000 enot): 

Rok izposoje:
        •  za knjige 14 dni
        •  za revije do 7 dni
        •  za multimedijsko gradivo do 7 dni
        •  referenčno gradivo, diplomske naloge (za čitalnico)

Knjižnični red
Računalniški bonton

 koristne povezave:
       Knjižnica Bežigrad
 - http://www.mklj.si/,
       CTKhttp://www.ctk.uni-lj.si/,  
       Knjižnica ekonomske fakultete - http://www.ef.uni-lj.si/cek/)