SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Študijska gradiva /COBISS


Študijski program TELEKOMUNIKACIJE +  dodatno TKOI (Anžič) / ŠIO (Vindiš)
Študijski program EKONOMIST
(Dostop do gradiv je mogoč z geslom, ki ga dobi študent v referatu VSŠ)

E-gradiva - IMPLETUM
Primeri pisnih izpitov in možen nabor vprašanj - RAZNO

ISKANJE GRADIVA (COBISS)

KATALOG GRADIVA ŠC PET
Knjižnica ŠC PET je aktivna članica v sistemu COBISS, zato lahko naši uporabniki iščejo po lokalnem katalogu in dobijo želene informacije o dostopnosti posameznih izvodov.

COBISS+ je mrežna aplikacija, ki omogoča uporabnikom dostop do katalogov online vseh slovenskih knjižnic (nacionalna knjižnica, splošne, specialne, univerzitetne in šolske knjižnice). Uporabnik lahko išče po vzajemni kataložni bazi- COBIB, kar pomeni hkrati po vseh knjižnicah ali pa si izbere lokalno bazo posamezne knjižnice.

dLib.si  (http://www.dlib.si/) Digitalna knjižnica Slovenije je spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin- revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in priročnikov. Dostop do zbirk je brezplačen.Kabinet za samostojno učenje /raziskovanje


sovica.gif


Prostor za samostojno učenje je namenjen:


  • študentom za razvojno-raziskovalno delo  
  • predavateljem VSŠ
  • nudi dostop do svetovnega spleta
  • dokumente je mogoče natisniti (mrežna povezava s fotokopirnico)


Prijava in odjava delovnega mesta:


  • prijavo in odjavo vodi referat VSŠ - v času uradnih ur
  • na podlagi osebnega dokumenta dobi uporabnik ključ-kartico, ki časovno evidentira vstope in izstope
  • uporabniku se dodeli delovno mesto, ki ga ne sme samovoljno menjati
  • za kontrolo dela skrbi avtomatska obdelava podatkov