SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. letnik


TK redni 1. letnik

URNIK 2019/2020 (LETNI PREGLED) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M1 - poslovna komunikacija


PKV

Poslovno komuniciranje in vodenje

mag. Vesna Petričevič

KTJ

Komuniciranje v tujem jeziku, angleško

Stella Straus  

IKT

Informacijske in komunikacijske tehnologije 

mag. Erih Skočir

Tomaž Ocepek

Obvezno

M2 – standardi in predpisi


VDO

Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja

Marija Marot

PDO

Projektiranje in dokumentiranje

mag. Erih Skočir 
Ivan Škrlec

Obvezno

M3 – osnove telekomunikacij


GTK


Gradniki telekomunikacij

dr. Marko Podberšič
Boštjan Tavčar

Franc Glavač

TKO I

Telekomunikacijska omrežja 1

Anton Anžič

PKS

Prenosni in komutacijski sistemi

dr. Marko Podberšič 
Boštjan Tavčar
PRI 1

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič

/koordinacija praktičnega izobraževanja/

Skupine za LV bodo določene naknadno, po vpisu (referat).

PRI 1
- končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz
seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M2(VDO in PDO) + izbirno M3(GTK ali TKO I ali PKS).

Časovni razpored šolskih ur:
1.ura ….. 715800                8.ura ….. 1330– 1415
2.ura ….. 805850                9.ura ….. 1420– 1505
3.ura ….. 900945             10.ura ….. 1510– 1555
4.ura ….. 955– 1040           11.ura ….. 1630– 1715
5.ura ….. 1050– 1135         12.ura ….. 1720– 1805
6.ura ….. 1145– 1230         13.ura ….. 1810– 1855
7.ura ….. 1240– 1325         14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.