SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. letnik (M6)


TK redni 2. letnik (M6) - MULTIMEDIJSKI SISTEMI

URNIK 2019/2020 (LETNI PREGLED) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M4 – elektronski kom. sistemi in storitve

TKO II

Telekomunikacijska omrežja II

mag. Alojz Hudobivnik
Saša Žbontar

MST

Mobilne in satelitske telekomunikacije

Iztok Saje,
dr. Patrik Ritoša


EKS


Elektronske komunikacijske storitve

mag. Janez Anžič
mag. Alojz Hudobivnik
mag. Radivoj Pavlin

Obvezno-izb

M5 – ekonomika poslovanja

EKP

Ekonomika podjetja

dr. Samo Božič

Obvezno-izb

M6 – multimedijski sistemi


AVS


Audio / Video sistemi

mag. Radivoj Pavlin
Alojz Željko
Miha Bukovec


MMT


Multimedijske tehnologije

mag. Radivoj Pavlin
Alojz Željko
Miha Bukovec

Izbirno

prosto izbirni predmet

ŠIO

Širokopasovna omrežja 

mag. Janez Anžič
Alojz Vindiš

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, koordinator

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno M6(AVS ali MMT).

Časovni razpored šolskih ur:
1.ura ….. 715800                8.ura ….. 1330– 1415
2.ura ….. 805850                9.ura ….. 1420– 1505
3.ura ….. 900945             10.ura ….. 1510– 1555
4.ura ….. 955– 1040           11.ura ….. 1630– 1715
5.ura ….. 1050– 1135         12.ura ….. 1720– 1805
6.ura ….. 1145– 1230         13.ura ….. 1810– 1855
7.ura ….. 1240– 1325         14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.