SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. letnik (M7)


TELEKOMUNIKACIJE 2. letnik (redni študij) - M7 (elektronska kom. omrežja in naprave)

URNIK 2020/2021 (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M4 – elektronski kom. sistemi in storitve


TKO II

Telekomunikacijska omrežja II

mag. Alojz Hudobivnik, Saša Žbontar

MST

Mobilne in satelitske telekomunikacije

Iztok Saje


EKS


Elektronske komunikacijske storitve

mag. Alojz Hudobivnik
mag. Radivoj Pavlin

Obvezno-izb

M5 – ekonomika poslovanja


EKP

Ekonomika podjetja

dr. Samo Božič

Obvezno-izb

M7 – multimedijski sistemi


ŠIO

Širokopasovna omrežja

mag. Janez Anžič, Alojz Vindiš

TNA

Terminalne naprave

mag. Peter Peterlin, Urban Jurca


Izbirno

prosto izbirni predmet


TRS

Trženje storitev

dr. Samo Božič


AVS


Audio/video sistemi

mag. Radivoj Pavlin, Alojz Željko
Miha Bukovec

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, organizacija PRI

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno M7(ŠIO ali TNA).

Časovni razpored šolskih ur:
1.ura ….. 715– 800                8.ura ….. 1330– 1415
2.ura ….. 805– 850                9.ura ….. 1420– 1505
3.ura ….. 855– 940             10.ura ….. 1510– 1555
4.ura ….. 945– 1030           11.ura ….. 1630– 1715
5.ura ….. 1100– 1145         12.ura ….. 1720– 1805
6.ura ….. 1150– 1235         13.ura ….. 1810– 1855
7.ura ….. 1240– 1325         14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.