SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. leto


TELEKOMUNIKACIJE 1. leto (izredni študij)

URNIK 2020/2021 (LETNI PREGLED) ------------- Predavatelji/kontakt

      Obvezno

M1 - poslovna komunikacija


          PKV

Poslovno komuniciranje in vodenje

mag. Vesna Petričevič

KTJ

Komuniciranje v tujem jeziku, angleško 

Stella Straus

           IKT

Informacijske in komunikacijske tehnologije

mag. Erih Skočir 
Tomaž Ocepek

      Obvezno  

M2 – standardi in predpisi


          VDO

Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja

Marija Marot

          PDO

Projektiranje in dokumentiranje

mag. Erih Skočir 
Franc Florjančič

     Obvezno

M3 – osnove telekomunikacij


          GTK

Gradniki telekomunikacij

dr. Marko Podberšič
Boštjan Tavčar

TKO I Telekomunikacijska omrežja I Anton Anžič
          PRI

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, koordinacija in org. PRI 

Pred vpisom v 2. leto študija, študent izbere med moduli – MULTIMEDIJSKI SISTEMI, ŠIROKOPASOVNA OMREŽJA IN NAPRAVE ali TRŽENJE IN PRODAJA. Ocena praktičnega izobraževanja (za 1. letnik) je sestavina ocen seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, predlagane ocene mentorja in ocen seminarskih nalog iz M2 ( VDO in PDO) + M3(GTK ali TKO I ali PKS). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, Šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO podjetja, s katero dokazuje priznavanje praktičnega izobraževanja in opraviti seminarske naloge iz modulov M2 in M3.

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.