SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto


TELEKOMUNIKACIJE 2. leto (izredni študij)

URNIK 2020/2021 (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M3 – osnove telekomunikacij


PKS

Prenosni in komutacijski sistemi

dr. Marko Podberšič, Boštjan Tavčar 

Obvezno

M4 - elektronski komun. sistemi in storitve


MST

Mobilne in satelitske telekomunikacije

Iztok Saje

TKO II

Telekomunikacijska omrežja II

mag. Alojz Hudobivnik, Saša Žbontar 

EKS

Elektronske komunikacijske storitve

mag. Alojz Hudobivnik
mag. Radivoj Pavlin

Obvezno

M5 – ekonomika poslovanja


EKP

Ekonomika podjetja

dr. Samo Božič 


PRI

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, koordinacija in org. PRI  

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M6(MMT ali AVS), M7(ŠIO ali TNA), M8(PRO ali TRS) - glede na izbiro modula v 3. letu študija. Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.