SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (M7)


TK izredni 3. leto (M7) - ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE

URNIK 2019/2020 (LETNI PREGLED) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno-izb.

M7 – elektronska kom. omrežja in storitve

ŠIO

Širokopasovna omrežja

mag. Janez Anžič
Alojz Vindiš

TNA

Terminalne naprave

mag. Peter Peterlin
Urban Jurca

Izbirno

prosto izbirni predmet


AVS


Audio/Video sistemi

mag. Radivo Pavlin
Alojz Željko
Miha Bukovec

PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, koordinacija

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M7(ŠIO ali TNA). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.