SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (M7)


TELEKOMUNIKACIJE 3. leto (izredni študij) - M7 (elektronska kom. omrežja in naprave) 

URNIK 2020/2021 (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno-izb.

M7 – elektronska kom. omrežja in storitve


ŠIO

Širokopasovna omrežja

mag. Janez Anžič, Alojz Vindiš

TNA

Terminalne naprave

mag. Peter Peterlin, Urban Jurca

Izbirno

prosto izbirni predmet


TRS

Trženje storitev

dr. Samo Božič

AVS

Audio/video sistemi

mag. Radivoj Pavlin, Alojz Željko
Miha Bukovec


DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI 

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, koordinacija in org. PRI

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M7(ŠIO ali TNA). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.