SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (M8)


TK izredni 3. leto M(8) - TRŽENJE IN PRODAJA

URNIK 2019/2020 (LETNI PREGLED) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno-izb

M8 – trženje in prodaja

TRS

Trženje storitev

dr. Samo Božič

PRO

Prodaja

Mile Jovanovski

Izbirno

prosto izbirni predmet

ŠIO

Širokopasovna omrežja

mag. Janez Anžič
Alojz Vindiš

PRI 2

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, koordinacija

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobrževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M8(PRO ali TRS). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.