SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (M8)


TELEKOMUNIKACIJE 3. leto (izredni študij) M8 (trženje in prodaja)

URNIK 2020/2021 (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno-izb

M8 – trženje in prodaja


TRS

Trženje storitev

dr. Samo Božič

PRO

Prodaja

Mile Jovanovski

Izbirno

prosto izbirni predmet


ŠIO

Širokopasovna omrežja

mag. Janez Anžič, Alojz Vindiš


DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI

Praktično izobraževanje

Drago Zupančič, koordinacija in org. PRI

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobrževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M4(EKS) in M5(EKP) + izbirno v 3. letu študija iz M8(PRO ali TRS). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.