SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. letnik


EKONOMIST 1. letnik (redni študij)

URNIK 2020/2021 (letni pregled) Predavatelji/kontakt

Obvezno

M1 - komuniciranje

 

POK

Poslovno komuniciranje

mag. Vesna Petričevič, Maja Kure 

PTJ

Poslovni tuji jezik, angleško 

dr. Urška Vidmar

Obvezno

M2 - analiza

 

INF

Informatika

mag. Erih Skočir, Tomaž Ocepek

PMS

Poslovna matematika s statistiko

Elizabeta Hernaus Berlec, mag. Darko Rupret

Obvezno

M3 - poslovanje

 

OMP

Organizacija in menedžment

mag. Sašo Turk, mag. Darko Rupret

EKN

Ekonomija

mag. Nataša N. Ipavec 

OPF

Osnove poslovnih financ

dr. Helena Povše

Obvezno

M4 - trženje

 

TRŽ

Trženje

dr. Tina Vukasović

PRI 1

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, 
org. izobraževanja

Skupini A in B se določita ob vpisu (referat).
PRI 1
- končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz
seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M2(INF) + izbirno M3(OMP ali EKN ali OPF).

Časovni razpored šolskih ur:
1.ura ….. 715800                8.ura ….. 1330– 1415
2.ura ….. 805850                9.ura ….. 1420– 1505
3.ura ….. 855940             10.ura ….. 1510– 1555
4.ura ….. 945– 1030           11.ura ….. 1630– 1715
5.ura ….. 1100– 1145         12.ura ….. 1720– 1805
6.ura ….. 1150– 1235         13.ura ….. 1810– 1855
7.ura ….. 1240– 1325         14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.