SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. letnik


EKO redni 1. letnik 

URNIK 2019/2020 (LETNI PREGLED) Predavatelji/kontakt

Obvezno

M1 - komuniciranje

POK

Poslovno komuniciranje

mag. Vesna Petričevič 

PTJ

Poslovni tuji jezik, angleško 

dr. Urška Vidmar

Obvezno

M2 - analiza

INF

Informatika

mag. Erih Skočir 
Tomaž Ocepek

PMS

Poslovna matematika s statistiko

Elizabeta Hernaus Berlec

mag. Darko Rupret

Obvezno

M3 - poslovanje

OMP

Organizacija in menedžment

mag. Sašo Turk 
mag. Darko Rupret

EKN

Ekonomija

mag. Nataša N. Ipavec, dr. Helena Povše 

OPF

Osnove poslovnih financ

dr. Helena Povše

Obvezno

M4 - trženje

TRŽ

Trženje

Vinko Filipič, dr. Samo Božič 

PRI 1

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec,
org. izobraževanja

Skupini A in B se določita ob vpisu (referat).
PRI 1
- končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz
seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M2(INF) + izbirno M3(OMP ali EKN ali OPF).

Časovni razpored šolskih ur:
1.ura ….. 715800                8.ura ….. 1330– 1415
2.ura ….. 805850                9.ura ….. 1420– 1505
3.ura ….. 900945             10.ura ….. 1510– 1555
4.ura ….. 955– 1040           11.ura ….. 1630– 1715
5.ura ….. 1050– 1135         12.ura ….. 1720– 1805
6.ura ….. 1145– 1230         13.ura ….. 1810– 1855
7.ura ….. 1240– 1325         14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.