SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. letnik (posl. logistika)


EKONOMIST 2. letnik (redni študij) - smer POSLOVNA LOGISTIKA 

URNIK 2020/2021 (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M5 – pravo

 

PPR

Poslovno pravo

Janez Zavrl
mag. Dejan Srše

Obvezno-izb

M15 – poslovna logistika


POL

Poslovna logistika

mag. Darko Pirtovšek

Obvezno-izb

M16 – logistični menedžment

 

OVE

Oskrbovalne verige

Saša Jagodič

UZA

Upravljanje zalog

mag. Sašo Turk, Marija Podbregar

PDO

Projektiranje in dokumentiranje (INL) 

mag. Erih Skočir

Obvezno-izb.

M14 – transportna logistika


TME

Transportni menedžment

mag. Ludvik Pevec,

TAS

Tarifni sistemi

mag. Ludvik Pevec

VLP

Varnost v logističnih procesih

Emil Novak 


Izbirno

prosto izbirni predmet


PRO

Prodaja

Mile Jovanovski

DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI 2

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, 
org. izobraževanja

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M15(POL) + izbirno M16(OVE ali UZA) ali M14(TME).

Časovni razpored šolskih ur:
1.ura ….. 715800                8.ura ….. 1330– 1415
2.ura ….. 805850                9.ura ….. 1420– 1505
3.ura ….. 855940             10.ura ….. 1510– 1555
4.ura ….. 945– 1030           11.ura ….. 1630– 1715
5.ura ….. 1100– 1145         12.ura ….. 1720– 1805
6.ura ….. 1150– 1235         13.ura ….. 1810– 1855
7.ura ….. 1240– 1325         14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.