SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

1. leto


EKO izredni 1. leto 

URNIK 2019/2020 (LETNI PREGLED) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M1 - komuniciranje

POK

Poslovno komuniciranje

Hilda Dijak, mag. Vesna Petričevič

PTJ

Poslovni tuji jezik, angleško 

dr. Urška Vidmar

Obvezno

M2 - analiza

INF

Informatika

mag. Erih Skočir

Tomaž Ocepek 

PMS

Poslovna matematika s statistiko

Elizabeta H. Berlec

mag. Darko Rupret 

Obvezno

M3 - poslovanje

OMP

Organizacija in menedžment

mag. Sašo Turk 
mag. Darko Rupret 

EKN

Ekonomija

dr. Helena PovšePRI 1

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec,
org.
 izobraževanja

Pred vpisom v 2. leto študija, študent izbere smer študija - POSLOVNO LOGISTIKO, BANČNIŠTVO ali ZAVAROVALNIŠTVO. Ocena praktičnega izobraževanja (za 1. letnik) je sestavina ocen seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, predlagane ocene mentorja in ocen seminarskih nalog iz M2(INF) + M3(OMP ali EKN ali OPF). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO podjetja o priznavanju praktičnega izobraževanja in opraviti seminarske naloge iz modulov M2 in M3.        

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.