SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto (bančništvo)


EKONOMIST 2. leto (izredni študij) - smer BANČNIŠTVO 

URNIK 2020/2021 (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M3 – poslovanje


OPF

Osnove poslovnih financ

Barbara G. Drakslar

Obvezno

M4 – trženje


TRŽ

Trženje

Vinko Filipič

Obvezno

M5 – pravo


PPR

Poslovno pravo

Janez Zavrl

Obvezno-izb.

M9 – bančništvo


TBP

Temelji bančnega poslovanja

mag. Božena Kramar, Snežana Groznik

Obvezno-izb.

M13 – kakovost


UZK

Upravljanje in zagotavljanje kakovosti

mag. Mojca Skok

Izbirno

prosto izbirni predmet


PRO

Prodaja

Mile Jovanovski


PRI 

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, org. izobraževanja


PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M6(DPO) + izbirno  M9(UFT ali TBP).  Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.