SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto (poslovna logistika)


EKONOMIST 2. leto (izredni študij) - smer POSLOVNA LOGISTIKA

URNIK 2020/2021 (LETNI PREGLED) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M3 - poslovanje


OPF

Osnove poslovnih financ

B. Galičič Drakslar

Obvezno

M4 - trženje


TRŽ

Trženje

Vinko Filipič  

Obvezno

M5 - pravo


PPR

Poslovno pravo

Janez Zavrl

Obvezno-izb.

M15 – poslovna logistika


POL

Poslovna logistika

mag. Darko Pirtovšek

Obvezno-izb.

M16 – logistični menedžment


OVE

Oskrbovalne verige

Saša Jagodič

PDO

Projektiranje in dokumentiranje (INF v log)

mag. Erih Skočir, Ivan Škrlec

Obvezno-izb.

M14 – transportna logistika


TAS

Tarifni sistemi

mag. Ludvik Pevec


PRI 

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, 
org. izobraževanja

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M15(POL) + izbirno M16(OVE) ali M14(TME ali VLP). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.