SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

2. leto (zavarovalništvo)


EKONOMIST 2. leto (izredni študij) - smer ZAVAROVALNIŠTVO 

URNIK 2020/2021 (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno

M3 - poslovanje

 

OPF

Osnove poslovnih financ

B. Galičič Drakslar

Obvezno

M4 - trženje

 

TRŽ

Trženje

Vinko Filipič  

Obvezno

M5 - pravo

 

PPR

Poslovno pravo

Janez Zavrl

Obvezno-izb.

M10 - zavarovalništvo

 

OZV

Osnove zavarovalništva

Damjana Trtnik, Tina T. Hafnar

Obvezno-izb.

M11 - Zavarovalne podlage 1

 

PZV

Premoženjska zavarovanja 

Damjana Trtnik

Obvezno-izb. 

M12 - Zavarovalne podlage 2 


ZEK

Zavarovalna ekonomika 

mag. Andrej Šalamun 

PRI 

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec,
org. izobraževanja

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M10(OZV) + izbirno M11(PZV ali OSZ) ali M12(ZEK). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:

11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.