SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (poslovna logistika)


EKONOMIST 3. leto (izredni) - smer POSLOVNA LOGISTIKA 

URNIK 2020/2021 (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno-izb

M14 – transportna logistika


TME

Transportni menedžment

mag. Ludvik Pevec

VLP

Varnost v logističnih procesih

Emil Novak 

Obvezno-izb

M16 – logistični menedžment


UZA

Upravljanje zalog

mag. Sašo Turk, Marija Podbregar

PDO

Projektiranje in dokumentiranje (INF v log)

mag. Erih Skočir

Izbirno

prosto izbirni predmet


PRO

Prodaja

Mile Jovanovski


DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, 
org. izobraževanja

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M15(POL) + izbirno M16 (OVE ali UZA) ali M14(TME). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.