SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (zavarovalništvo)


EKONOMIST 3. leto (izredni študij) - smer ZAVAROVALNIŠTVO 

URNIK 2020/2021  (letni pregled) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno-izb

M11 – zavarovalne podlage 1


OSZ

Osebna zavarovanje

Tanja Cebek

Obvezno-izb

M12 – zavarovalne podlage 2


OAM

Osnove aktuarske matematike

dr. Aleš Tomažin

Obvezno-izb

M13 – kakovost


UZK

Upravljanje in zagotavljanje kakovosti

mag. Mojca Skok

Izbirno

prosto izbirni predmet


PRO

Prodaja

Mile Jovanovski


DIP

Priprave na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec, 
org. izobraževanja


PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M10(OZV) + izbirno M11(PZV ali OSZ) ali M12(ZEK). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

 

Časovni razpored šolskih ur:
11.ura ….. 1630– 1715
12.ura ….. 1720– 1805
13.ura ….. 1810– 1855
14.ura ….. 1900– 1945

Predavanja/vaje se izvajajo v prostorih ŠC PET Ljubljana.