SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

3. leto (zavarovalništvo)


EKO izredni 3. leto, smer ZAVAROVALNIŠTVO 

URNIK 2019/2020 (LETNI PREGLED) ------------- Predavatelji/kontakt

Obvezno-izb

M11 – zavarovalne podlage 1

OSZ

Osebna zavarovanje

Tanja Cebek

Obvezno-izb

M12 – zavarovalne podlage 2

OAM

Osnove aktuarske matematike

dr. Aleš Tomažin

Obvezno-izb

M13 – kakovost

UZK

Upravljanje in zagotavljanje kakovosti

mag. Mojca Skok
Izbirno

prosto izbirni predmet

FTR

Finančni trgi

mag. Gregor Sakovič

DIP

Priprava na diplomski izpit

Melita Mučić

PRI 2

Praktično izobraževanje

mag. Nataša N. Ipavec,
org. izobraževanja

PRI 2 - končna ocena praktičnega izobraževanja je sestavina ocen iz seminarske naloge - izdelane na praktičnem izobraževanju, ocene mentorja in pridobljenih ocen izdelkov oziroma storitev iz obvezno M10(OZV) + izbirno M11(PZV ali OSZ) ali M12(ZEK). Študentu ki je zaposlen, seminarske naloge iz praktičnega izobraževanja ni potrebno izdelati, šoli mora predložiti izpolnjeno IZJAVO PODJETJA O PRIZNAVANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA.      

Zaradi nezadostnega števila prijav, predavanj iz smeri ZAVAROVALNIŠTVO v 2019/20 ne bomo izvajali!