SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Seznam DO - EKO


Seznam delovnih organizacij (DO), ki nudijo praktično izobraževanje študentom VSŠ - EKO.
(zadnja objava: januar 2020)


Študenti praviloma sami stopijo v kontakt s kadrovskimi službami teh organizacij. Kadrovske službe lahko same, ali v sodelovanju s šolo določijo, katere študente bodo
vzele na praktično izobraževanje. V kolikor pri izbiri sodeluje šola, se upoštevajo naslednji kriteriji:

· število opravljenih izpitov,

· povprečje ocen opravljenih izpitov,

· stalno prebivališče študenta,

· posebne zahteve delodajalca /ročne spretnosti, komunikativnost…/


Št.

Naziv podjetja /zavoda/

Naslov in kontaktna oseba

Opomba

1.

ABANKA d.d.

ABANKA d.d.Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana

2.

Aktiva upravljanje d.o.o.

Aktiva upravljanje d.o.o.,Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin

3.

Alples, industrija pohištva, d.d.

 Alples, industrija pohištva d. d.  Češnjica 48 a, 4228 Železniki

4.

AMZS d.d.

AMZS d.d.Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana

5.

Arriva Kam – Bus d.d.

ArrivaKam – Bus d.d.Perovo 30, 1241 Kamnik

6.

Avtoprevoz Tolmin d.o.o.

 Avtoprevoz Tolmin d.o.o.
 Poljubini 89 f, 5220 Tolmin

7.

BARJANS d.o.o.

 Barjans d.o.o., Pod Hruševc20,  1360 Vrhnika

8.

Beni-Transport in logistika d.o.o.

Beni-Transport in logistika d.o.o. Kamniška 25, 1000 Ljubljana

9.

BENT d.o.o.

BENT d.o.o.
Dragomelj 82, 1230 Domžale

10.

Biplast d.o.o.

Biplast d.o.o.
Kamniška c. 24, 1235 Radomlje

11.

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center

Cankarjev dom
Prešernova c. 10, 1000 Ljubljana

12.

CEP d.o.o

CEP d.o.o.
Lava 7, 3000 Celje

13.

COPEX d.o.o.

COPEX d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana

14.

DARS d.d.

DARS d.d.
Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

15.

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

16.

DELO Prodaja d.d.

DELO Prodaja  d.d.
Dunajska 5, 1000 Ljubljana

17.

DEOS, d.o.o.

DEOS, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice

18.

Domel d.d.

Domel d.d.
Otoki 21, 4228 Železniki

19.

DS SMITH SLOVENIJA, d.o.o.

DS SMITH SLOVENIJA, d.o.o., Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica

20.

DSV transport d.o.o.

DSV transport d.o.o.
Struževo 90, 4000 Kranj

21.

EGP d.o.o.

EGP d.o.o.
Kidričeva c. 82, 4220 Škofja Loka

22.

Elektro Ljubljana d.d.

Elektro Ljubljana d.d.
Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana

23.

ElektroNabava d.o.o.

ElektroNabava d.o.o.
Cesta 24. Junija 3,
1231 Lj-Črnuče

24.

EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o.

EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o.
Stegne 13 a, 1000 Ljubljana

25.

ESCO d.o.o.

ESCO d.o.o.
Celovška cesta 172,
1000 Ljubljana

26.

ESTATE d.o.o.

ESTATE trgovina in proizvodnja d.o.o., Veliki Ločnik 25, 1311 Turjak

27.

EUROM-DENIS-TOYS d.o.o.

EUROM-DENIS-TOYS d.o.o.
Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana

28.

Eurotek Trebnje d.o.o.

Eurotek Trebnje d.o.o.
Bič 11, 8213 Veliki Gaber

29.

Formalle d.o.o.

Formalle d.o.o.
Blatnica 12, 1236 Trzin

30.

Fortuna-Pil d.o.o.

Fortuna-Pil d.o.o.
Trg revolucije 4 a, 1240 Trbovlje

31.

Finančni urad RS

Finančni urad RS,
Šmartinska cesta 55
1000 Ljubljana

32.

G.A. d.o.o.

G.A. d.o.o.
Iška vas 9, 1292 Ig

33.

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj

34.

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

35.

Gorenje d.o.o.

Gorenje d.o.o.
Partizanska 12, 3310 Velenje

36.

Hevil d.o.o.

Hevil d.o.o., Bazoviška c. 32, 6250 Ilirska Bistrica

37.

Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

Saturnus Avtooprema d.d.
Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana

38.

Hidria d.o.o.

Hidria d.o.o., Nazorjeva 6A, 1000 Ljubljana

39.

Hmezad – TMT, d.o.o.

Hmezad – TMT, d.o.o.
Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana

40.

Homan d.o.o. Trzin

Homan d.o.o., Trzin
Ljubljanska cesta 40, 1236 Trzin

41.

IMB d.o.o.

IMB d.o.o., Brilejeva ulica 13, 1000 Ljubljana

42.

Institut Jožef Štefan

Institut Jožef Štefan
Jamova 39, 1000 Ljubljana

43.

ITSI INFO d.o.o.

ITSI INFO d.o.o., Kog 33, 2276 Kog

44.

Javno komunalno podjetje Brezovica

Javno komunalno podjetje Brezovica
Kamnik pod Krimom 6,
1352 Preserje

45.

KGH d.o.o.

KGH d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana - Črnuče

46.

Kig d.d.

Kig d.d.
Zagorica 18, 1292 Ig

47.

Klira d.o.o.

Klira d.o.o.
Rakitna 19B, 1352 Preserje

48.

Konex d.o.o.

Konex d.o.o.
Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana

49.

Kongo Hotel & Casino d.o.o.

Kongo Hotel & Casino d.o.o.
Ljubljanska 65, 1290 Grosuplje

50.

KOŠČEK d.o.o.

KOŠČEK d.o.o., Veliki Osolnik 7, 1314 Rob

51.

Kron telekom, d.o.o

Kron telekom, d.o.o.
Koroška cesta 20, 4000 Kranj

52.

Lassal d.o.o.

Lassal d.o.o.
Dolomitska 19, 1000 Ljubljana

53.

Lek farmacevtska družba d.d.

Lek farmacevtska družba d.d.
Verovškova 57, 1000 Ljubljana

54.

Lesnina MG oprema, d.d.

Lesnina MG oprema, d.d.
Parmova 53, 1000 Ljubljana

55.

Liti d.o.o.

Liti d.o.o.
Kidričeva 1, 1270 Litija

56.

LIVAR d.d.

Livar d.d., Ljubljanska c. 43, 1295 Ivančna Gorica

57.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

58.

LTH Castings d.o.o.

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

59.

Magistrat International d.o.o.

Magistrat International d.o.o.Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana

60.

Mediana d.o.o.

Mediana d.o.o., Likozarjeva ul. 3 1000 Ljubljana

61.

Mestna knjižnica Ljubljana

Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana

62.

Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

63.

Midea d.o.o.

Midea d.o.o.Reška cesta 15, 1330 Kočevje

64.

Migi d.o.o.

Migi d.o.o.
Kovorska cesta 74, 4290 Tržič

65.

MIZŠ, Inšpektorat RS za šolstvo in šport

MIZŠ, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Linhartova 7A, 1000 Ljubljana

66.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana

67.

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za pravosodje, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana

68.

Petrol, d.d.

Petrol, d.d.
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana

69.

POLFIN d.o.o.

POLFIN d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana

70.

Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d.o.o.

Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d.o.o., Verovškova 74, 1000 Ljubljana

71.

Pošta Slovenije d.o.o.

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10, 2000 Maribor

72.

POTEZA –DU d.o.o.

POTEZA –DU d.o.o., Stegne 3, 1000 Ljubljana

73.

Predilnica Litija d.d.

Predilnica Litija  d.d.
Kidričeva 1, 1270 Litija

74.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

75.

PRIMA PLAST d.o.o.

PRIMA PLAST d.o.o., Kamniška cesta 19, 1241 Kamnik

76.

Rastor, storitve d.o.o.

Rastor, storitve d.o.o., Pod Hruševco 42, 1360 Vrhnika

77.

RTV Slovenija,

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

78.

Silveco d.o.o.

Silveco d.o.o.
Seliškarjeva 36, 1290 Grosuplje

79.

SKB d.d.

SKB d.d.
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

80.

Slovenske železnice d.o.o.

Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

81.

Speed d.o.o.

Speed d.o.o.
Ob železnici 14, 1000 Ljubljana

82.

Sting Trade d.o.o.

Sting Trade d.o.o., Celovška c. 25, 1000 Ljubljana

83.

ŠCPET

ŠCPET,
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

84.

SPAR Slovenija d.o.o.

ŠPAR Slovenija d.o.o.
Letališka 26, 1000 Ljubljana

85.

TC MOTO SHOP d.o.o.

TC MOTO SHOP d.o.o.,
Leskovškova cesta 12, 1000 Ljubljana

86.

SŽ Vit d.o.o.

SŽ Vit d.o.o., Zaloška cesta 2017, 1000 Ljubljana

87.

TARIS d.o.o.

TARIS d.o.o., Letališka c. 16, 1000 Ljubljana

88.

Telekom Slovenije d.d.

Telekom Slovenije d.d.
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

89.

Tobačna Grosist d.o.o.

Tobačna Grosist d.o.o.
Cesta 24. junija 90, 1000 Ljubljana

90.

Tribuna kapital d.o.o.

Tribuna kapital d.o.o., Vodnikova 211, 1000 Ljubljana

91.

UKC Ljubljana

UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

92.

Union hoteli d.d.

Union hoteli d.d.
Miklošičeva cesta 1,
1000 Ljubljana

93.

VZAJEMNA d.v.z.

VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana

94.

Zavarovalnica Triglav d.d.

Zavarovalnica Triglav d.d.
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana