SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Skupnost študentov

Skupnost študentov tvorijo študenti/ke rednega in izrednega študija, ki so redno vpisani na Višjo strokovno šolo in imajo status študenta na ŠC PET.

ŠOŠCPET (študentska organizacija ŠC PET), je skupnost študentk in študentov ŠC PET, VSŠ Ljubljana. Predstavniki študentske organizacije so javno izvoljeni člani 
Študentskega sveta (na podlagi ustanovitvenega akta ŠC PET in zakona ZVSI) in javno izvoljeni člani v delovnih telesih ŠOU (na podlagi pridruženega članstva in statuta ŠOU). Študenti preko izvoljenih predstavnikov uresničujejo svoje pravice in interese v zvezi s študijem, šolo in tudi širše.  

Predstavniki Študentskega sveta ŠC PET, VSŠ (2018/19)   
   1.  Peter Levart /TK/, iamsubpyro@gmail.com, predsednik
   2.  Nina Bojović /EKO/, predsednica nina.bojovic12@gmail.com
   3.  Gregor Dizdarević /EKO/, gregorbrvace@gmail.com
   4.  Maša Pahulje /TK/, masa.pahulje@gmail.com
   5.  Ivan Jeger /EKO/, ivan.jeger5@gmail.com


Študentska organizacija VSŠ ŠC PET je tudi pridružena članica ŠOU v Ljubljani in to že od leta 2000.
Študentom je na ŠOU v Ljubljani na voljo tudi vrsta brezplačnih storitev, kot so socialno, pravno in psihološko svetovanje ter svetovanje o študiju v tujini, pomoč pri iskanju namestitev,  brezplačen dostop do interneta in elektronski predal (KISS-a), organizacija pa izvaja tudi prodajo bonov za študentsko prehrano. Na ŠOU  v Ljubljani pa dobijo finančno in infrastrukturno podporo pri izvedbi svojih projektov tudi številna študentska društva. Za več sledi povezavi... ŠOU

Predstavniki ŠOŠCPET v ŠOU  za obdobje (2018-20), 25. volilna enota, izvoljeni dne 17.10.2018  
   1. Rasim Čehič, poslanec v študentskem zboru,
   2. Jana Juvan, predstavnica za področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja, 
   3. Andraž Janjič, predstavnik za področje kulture, izobraževanja in založništva, 


Predstavniki študentov v delovnih telesih VSŠ in ŠC PET (2018/19):

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ
1. Maša Pahulje /TK/, masa.pahulje@gmail.com
2. Ivan Jeger /EKO/, ivan.jeger5@gmail.com

Strateški svet VSŠ
1. Peter Levart /TK/, iamsubpyro@gmail.com
2. Dženisa Šabić /EKO/, dzenoo.sabic05@gmail.com

Svet zavoda ŠC PET (predstavniki študentov) 
1. Peter Levart /TK/, iamsubpyro@gmail.com
2. Anja Čeh /EKO/, 
anja.ceh1998@gmail.com
3. Aleksandar Gorgiev /TK/,aleksandar.gorgiev6@gmail.com

Mandati predstavnikov v delovnih telesih šole so vezani na status.