SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Razpisi ErasmusRAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV IN OSEBJA (v okviru Konzorcija Skupnosti VSŠ in programa Erasmus+ za obdobje 2017-2020)  Za študente: Razpis za sofinanciraje opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini
Za osebje: Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja - za poučevanje in usposabljanje v tujini 


PRIJAVA NA RAZPIS


Za študente: zainteresirani kandidati se prijavijo na razpis (Obr. VSŠ-EMob-1) najkasneje do datuma določenega v razpisu. 
Za osebje: za prijavo kontaktirajte koordinatorko


POGOJI ZA PRIJAVO IN POTREBNA DOKAZILA


Splošni pogoji za prijavo (pridobitev Erasmus študentske listine)


 • Da je državljan Republike Slovenije, oziroma državljan katere izmed držav ki sodelujejo v programu vseživljenjskega učenja (VŽU). Sem spadajo države EU, Islandije, Liechtensteina, Norveške, Turčije, Hrvaške in Švice.
 • Da v času dosedanjega študija še ni bil Erasmus študent SPM (študent lahko v času študija izkoristi možnost mobilnosti za PRI samo enkrat).
 • Da je vpisan v 1. ali 2. letnik rednega študija na ŠC PET, VSŠ.


Potrebna dokazila (priloga k vlogi):


 • Kratek življenjepis (uporaba Europass CV obrazca),
 • Motivacijsko pismo, iz katerega bo razvidno zakaj kandidira in kakšna so pričakovanja in cilji, povezani z mobilnostjo.
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Potrdilo o opravljenih izpitih.
 • Dokazila o znanju tujih jezikov.
 • Dokazilo o dogovoru s podjetjem (v kolikor si je že sam poiskal ustrezno podjetje za opravljanje PRI v tujini. Dokazilo je lahko v elektronski ali pisni obliki. Iz dokazila mora biti razvidno: dejavnost podjetja, kraj, čas in trajanje mobilnosti.


NEPOVRATNA SREDSTA EU (dotacija)


Nepovratna sredstva (dotacija za Erasmus+) študentom niso zagotovljena, zato mora študent (v kolikor želi) zanjo zaprositi. Vlogo za dodelitev dotacije (Obr. VSŠ-EMob-2) študent odda skupaj s prijavo na razpis. Višina dotacije je pogodbeno ovrednotena in odvisna od višine življenjskih stroškov v državi gostiteljici. Za PRI znaša najmanj 250€, oziroma skladno z zneski, določenimi v Sporazumu o dotaciji za Erasmus mobilnost.
Največji zneski so določeni po standardni lestvici tarif, objavljenih na povezavi Veljavne stopnje financiranja.


IZBIRNI POSTOPEK (v primeru večjega števila prijav)


Kriteriji ki se upoštevajo pri izbirnem postopku:


 • Motivacija študenta (na podlagi motivacijskega pisma).
 • Izdelan načrt za opravljanje PRI v tujini.
 • Znanje tujega jezika.
 • Že dogovorjena mobilnost in skladnost z izobraževalnim programom ŠC PET (na podlagi dokazil).
 • Stroški mobilnosti (destinacija).
 • Študijska aktivnost (v skladu s pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov).
 • Študijski uspeh (dodatni kriterij)