SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
TELEKOMUNIKACIJE EKONOMIST
Osebna izkaznica
Poslanstvo in vizija
PROGRAM /predmetnik/
VPIS - razpis za vpis
CENIK storitev VSŠ
   Cenik - izredni študij
   Cenik - redni študij
   Cenik - Cisco akademija
   Cenik - SAP akademija
   Cenik - IoT izobraževanje
MUNERA 3
Vodstvo VSŠ
Predavatelji in kontakti
Referat VSŠ
Podporne službe
Študijska gradiva /COBISS
Seminarske naloge/teme
Diplomski izpit
Fotogalerija
Predstavitveni film
Projekti
CISCO AKADEMIJA CCNA
Predstavitev
Razpis/URNIK CCNA
Uspešnost udeležencev
SAP ERP AKADEMIJA
Predstavitev
Razpis/URNIK ERP
IoT - izobraževanje
Predstavitev
Razpis/URNIK IoT
Arhiv dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev Erasmus+
PRI..razpisi..obrazci
Arhiv dogodkov
Karierni center
Predstavitev
AKTUALNO
Alumni klub diplomantov
Aktivni v Alumni
Arhiv dogodkov

Cenik - izredni študij


CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV (VSŠ – IZREDNI ŠTUDIJ)
Vse cene so navedene v  EUR.

ŠOLNINA

1. leto

2. leto

3. leto

Šolnina samoplačniki
(možnost plačila na 10 obrokov, 3. leto na 5 obrokov)

1.200,00

1.200,00

500,00 + dipl. izpit

Plačano v enkratnem znesku - 5% popusta

1140,00

1140,00

475,00+D

VPISNINA / PREDMETNI IZPIT / DIPLOMSKI IZPIT

 

Vpisnina v 1. leto (zajeto v ceni šolnine – 1. obrok)

120,00

 

Ponovna vključitev v študij - po 5. letu od prvega vpisa (in neaktiven v zadnjem študijskem letu)

90,00

 

Predmetni izpit (če ga opravlja četrtič ali več)

40,00

 

Diplomski izpit (plačilo ob zaključku študija)

250,00

 

Lektoriranje diplomske naloge (ponudba šole -neobvezno)

1,2 €/stran

 

PROŠNJE IN POTRDILA

 

Izdaja potrdila o vpisu (3 brezplačno)

/

 

Izdaja potrdila o vpisu (več kot 3)

2,00

 

Izdaja potrdila (o doseženi povprečni oceni)

4,00

 

Izdaja potrdila (o opravljenih izpitih)

4,00

 

Izdaja potrdila (vsebina kataloga znanj za predmet)

2,00

 

Izdaja sklepa (o priznavanju opravljenih študijskih obveznostih)

30,00

 

Dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

Dvojnik diplomske listine *

45,00

 

Dvojnik priloge k diplomi *

45,00

 

Druga potrdila (CSD, ZPIS, delodajalci,…)

5,00

 

PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Če je študent samoplačnik, se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta), ali v dogovoru po obrokih (največ 10). Ob vpisu v 1. leto študija se plača 1. obrok takoj.  
Časovni razpored plačila obrokov za 1. in 2. leto študija:  

1. obrok

ob vpisu   

 

6. obrok

28. 02.

2. obrok

30. 10.

7. obrok

29. 03.

3. obrok

30. 11.

8. obrok

30  04.

4. obrok

31. 12.

9. obrok

31. 05.

5. obrok

31. 01.

10. obrok

28. 06.

Razpored plačila obrokov za 3. leto študija:

1. obrok

30. 09.

2. obrok

30. 10.

3. obrok

30. 11.

4. obrok

31. 01.

5. obrok

28. 02.

................................................................................................................