SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
TELEKOMUNIKACIJE EKONOMIST
Osebna izkaznica
Poslanstvo in vizija
PROGRAM /predmetnik/
VPIS - razpis za vpis
CENIK storitev VSŠ
   Cenik - izredni študij
   Cenik - redni študij
   Cenik - Cisco akademija
   Cenik - SAP akademija
   Cenik - IoT izobraževanje
MUNERA 3
Vodstvo VSŠ
Predavatelji in kontakti
Referat VSŠ
Podporne službe
Študijska gradiva /COBISS
Seminarske naloge/teme
Diplomski izpit
Fotogalerija
Predstavitveni film
Projekti
CISCO AKADEMIJA CCNA
Predstavitev
Razpis/URNIK CCNA
Uspešnost udeležencev
SAP ERP AKADEMIJA
Predstavitev
Razpis/URNIK ERP
IoT - izobraževanje
Predstavitev
Razpis/URNIK IoT
Arhiv dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev Erasmus+
PRI..razpisi..obrazci
Arhiv dogodkov
Karierni center
Predstavitev
AKTUALNO
Alumni klub diplomantov
Aktivni v Alumni
Arhiv dogodkov

Cenik - Cisco akademija


CENIK ŠOLNINE ZA IZOBRAŽEVANJE Cisco (CCNA)
vse cene so navedene v EUR.

ŠTUDENTI IZREDNEGA ŠTUDIJA,
DIPLOMANTI in OSTALI

Izvajanje modulov:

M1

M2

M3

M4

Šolnina za samoplačnike
(možnost plačila na 5 obrokov)

315,00

315,00

315,00

315,00

Če je plačnik delovna organizacija 
(DDV je vključen)

600,00

600,00

600,00

600,00

Za študente rednega študija (s statusom) je izobraževanje brezplačno

S študentom se sklene pogodba za posamezni modul. Študent se obveže obiskovati predavanja/vaje z najmanj 70% prisotnostjo, v nasprotnem primeru plača znesek šolnine po veljavnem ceniku! Pri izbiri študentov iz 1. letnika imajo prednost študenti ki so končali srednjo šolo – smer elektrotehnika. Pri izbiri študentov iz 2. letnika imajo prednost tisti, ki so do izteka prijave zbrali večje število KT v času študija.

PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Samoplačnik se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta).