SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Poslanstvo in vizija


POSLANSTVO
S kakovostnim izobraževanjem in kvalitetnimi kadri omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe informacijsko povezane družbe in boljše življenje posameznika. Študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi. Šolo odlikujeta kvalitetna in prožna programa z vsebinami, ki so prilagojene tako potrebam okolja kot gospodarstva in omogočata vertikalno prehodnost.  
Višja strokovna šola izvaja študijska programa Telekomunikacije in Ekonomist od leta 1999 dalje. Višješolski študijski program Telekomunikacije izvajamo edini v Sloveniji.

Vrednote šole: strokovnost, odgovornost, inovativnost, kakovostno izobraževanje, etičnost, komunikativnost.
Cilji šole:

  • prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela,
  • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
  • vključevanje v projekte in sodelovanje z gospodarstvom in drugimi partnerji doma in v tujini,
  • ustvarjanje spodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo,
  • razvijanje samostojne kritične presoje in odgovorno ravnanje,
  • aktivno sodelovanje  s stanovskimi organizacijami in združenji na področju šolstva in stroke,
  • spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja.

VIZIJA
Ohraniti ugled dobre šole v Sloveniji in postati mednarodno priznana višja strokovna šola.

Za doseganje vizije je potrebna odličnost dela. Zato se vodstvo zavezuje, da bo dosegalo pričakovanja in zaupanje v institucijo, v pokrajini in širše, s stalnim nadzorom kakovosti in z vedno novimi izboljšavami na vseh področjih dela.

Sodelujemo s številnimi institucijami:

Ministrstvom za šolstvo in šport:

- sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,

- sodelovanje z ministrstvom v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol,

- sodelovanje v raznih delovnih telesih in v interesu višjih strokovnih šol.

S Telekomom Slovenije d.d., Pošto Slovenije d.o.o. in Javnim zavodom RTV Slovenija:

- sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,

- sodelovanje na področju izvajanja študijskih programov (predavatelji),

- sodelovanju na področju praktičnega izobraževanja študentov, donacije.

S Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani:

- sodelovanje z laboratorijem za telekomunikacije,

- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

S Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru:

- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

S Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu:

- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

S Fakulteto za management v Kopru:

- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Visoko šolo za podjetništvo v Piranu:

- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Visoko šolo za upravljanje in poslovanje v Novem mestu:

- sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Zavodom za zaposlovanje:

- sodelovanje pri poklicnem usmerjanju študentov in izobraževanju brezposelnih,

  posredovanje podatkov.

S Statističnim uradom RS:

- posredovanje podatkov o študentih in predavateljih,

- posredovanje podatkov o uspešnosti študentov pri študiju.

S Centrom za korekcijo sluha in govora:

- sodelovanje pri pomoči študentom z okvarami sluha,

- sodelovanje pri zagotavljanju strokovne pomoči za študente z okvarami sluha in govornimi težavami.

Z lokalno skupnostjo Ljubljana-Moste:

- sodelovanje pri svečani podelitvi diplom diplomantom VSŠ.

Z višjimi strokovnimi šolami v okviru Skupnosti in Združenja višjih strokovnih šol:

- načrtovanje programov,

- izvajanje programov,

- načrtovanje vpisa, vpisnih pogojev, mreža šol ipd.

S številnimi podjetji in zavodi, ki nudijo praktično izobraževanje študentom.