SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Novice in obvestila

TK in EKO (25.02.2021)

NAVODILA v zvezi s praktičnim izobraževanjem študentov

1. za študijski program Telekomunikacije 
- ki so v delovnem razmerju ... (za študente izrednega študija)
- ki niso v delovnem razmerju ... (redni študij)

2. za študijski program Ekonomist 
- ki so v delovnem razmerju ... (za študente izrednega študija)
- ki niso v delovnem razmerju ... (redni študij)

Študente rednega študija opozarjamo, da je 10. maj 2021 datum, ko je po urniku predviden začetek praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje je možno opravljati do konca meseca septembra, oziroma do vpisa v nadaljevanje študija.
Objavljamo seznam DO ki so v preteklosti že nudile PRI:
- za študente študijskega programa TK
- za študente študijskega program EKO 

in link do aktualnih objav na spletni VSŠ: PONUDBE ZA PRAKSO delovnih organizacij

Na šoli bomo pripravili pogodbe za opravljanje praktičnega izobraževanja, na podlagi vaših dogovorov s podjetji in izpolnjenih IZJAV (obrazec VSŠ-P-12).
Delovne organizacije opozorite, da bodo po tem ko zaključite prakso, lahko kandidirale na razpis za povračilo dela stroškov povezanih s praktičnim izobraževanjem (Razpis-ESS), za kar poskrbimo na šoli. 

Opozorilo rednim študentom:
Tako za napredovanje v 2. letnik, kot za ponavljanje 1. letnika je potrebno opraviti praktično izobraževanje! 

Dodatne informacije:
Nataša N Ipavec za EKO,
Drago Zupančič za TK