SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Predavatelji in kontakti


Iskalnik po predavateljih in kontaktih:
Predavatelj/ica kontakt program predmet redni/izredni konzultacije/tutorstvo priponka
Lovro Dretnik, prof. mat.   eko Poslovna matematika s statistiko izredni po predhodni najavi preko e-pošte
dr. Tina Vukasović, univ. dipl. ekon.   eko TRŽ redni Pred ali po predavanjih, po predhodni najavi preko e-pošte. Predstavitev
mag.Gregor Sakovič, univ. dipl. ekon.   eko FTR redni/izredni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi po e-pošti.
Snežana Groznik, dipl.ekn.   eko TBP redni/izredni Konzultacije preko e- pošte.
Marija Marot univ. dipl. inž. kem. teh.   tk VDO redni/izredni Vsako zadnjo sredo v mesecu pred predavanjem po predhodnem dogovoru preko e- pošte.
Maja Blaj, mag. pos. in ekn. ved   eko DPO redni/izredni Konzultacije dogovorite z predavateljico preko e- pošte.
Uroš Ledinek, mag.poslovnih ved   eko UFT redni/izredni Konzultacije dogovorite z predavateljem preko e-pošte.
Saša Jagodič, univ. dipl. ekon.   eko OVE redni/izredni Po predhodnem dogovoru preko e-pošte.
Mojca Jelovčan, univ. dipl. ekon.   eko RSP redni/izredni Po predhodni najavi preko e-pošte.
mag. Darko Pirtovšek, univ.dipl.inž.rud.   eko POL redni/izredni Pred in po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte na e-naslov v spletni učilnici.
Jože Brvar, univ.dipl.inž.el.   tk GP*, TKOI, PKS redni Po predhodni najavi preko e-pošte.
Ivan Škrlec, univ.dipl.inž.el.   tk, eko IKT,PDO, INF redni/izredni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Stella Straus, prof.angl. in ital.jezika   tk KTJ-a redni/izredni Po končanih predavanjih po predhodni najavi po e-pošti.
dr. Urška Vidmar, univ.dipl.prof.angl.   eko PTJ-a redni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Saša Žbontar, univ. dipl. inž. el.   tk TKOII redni/izredni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
Urban Jurca, univ. dipl.inž.el.   tk TNA/LV redni/izredni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
mag. Alojz Hudobivnik, univ.dipl.inž.el.   tk TKO II, EKS redni/izredni Govorilne ure pol ure pred predavanjem ali pol ure po predavanju, po predhodni najavi po e-pošti in v večernem času po videokonferenčni zvezi ob predhodnem dogovoru po e-pošti.
mag. Ludvik Pevec, univ.dipl.inž.teh.prom.   eko TME, TAS redni/izredni Konzultacije se dogovorijo preko e-pošte.
Elizabeta Hernaus Berlec, univ.dipl.ekon.   eko PMS redni/izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljico preko elektronske pošte.
mag. Nataša Novak Ipavec, univ.dipl.ekon.   eko EKN redni Pred ali po predavanjih po predhodni najavi preko e-pošte.
dr. Helena Povše, univ.dipl.ekon.   eko EKN/OPF redni/izredni Pred in po predavanjih po predhodni najavi po e pošti.
Tanja Cebek, mag. ekon. in posl. ved   eko OSZ redni/izredni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
mag. Vesna Petričevič, univ.dipl.ekon.   tk, eko PKV, POK redni/izredni Po predhodni najavi na e-naslov pred ali po predavanju.
dr. Aleš Tomažin, univ.dipl.mat.   eko OAM redni/izredni Prvi četrtek v mesecu pred predavanji po predhodnem dogovoru (vsaj 1 dan prej) preko elektronske pošte v kabinetu za predavatelje.
Alojz Vindiš, univ.dipl.inž.el.   tk ŠIO redni Po predavanjih z predhodno najavo preko e- pošte.
Alojz Željko, univ.dipl.inž.el.   tk MMT, AVS redni/izredni Po predhodni najavi po e-pošti (ob torkih ob 16.00).
mag. Andrej Šalamun, prof.mat.   eko ZEK redni/izredni Vsak prvi ponedeljek v mesecu med 15.30 in 16:15 po predhodnem dogovoru po e-pošti. V nujnih primerih pa tudi po dogovoru.
Anton Anžič, univ.dipl.inž.el.   tk TKO I redni/izredni Pred predavanji po predhodni najavi preko elektronske pošte ali na 041 756 335 v kabinetu za predavatelje.
Barbara G. Drakslar, univ.dipl.ekon.   eko OPF izredni Konzultacije bodo 15 minut pred in po predavanjih po predhodni prijavi na e-naslov.
Boštjan Tavčar, univ.dipl.inž.el.   tk GTK, PKS redni/izredni Konzultacije praviloma v ponedeljek od 15.30 do 16.30 ure ob predhodni najavi prek e-pošte.
Damjana Trtnik, univ.dipl.ekon.   eko PZV, OZV redni/izredni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
mag. Darko Rupret, univ.dipl.org.dela   eko OMP, PMS redni/izredni Konzultacije vsak četrtek ob 11:00 uri ali pred izpitom po predhodni najavi preko elektronske pošte v prostorih PUD (1.nadstropje.
David Gustinčič, dipl.inž.el.   tk ŠIO/TNA, TKOII/EKS redni/izredni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
Dejan Srše, univ.dipl.prav.   eko PPR redni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
Drago Zupančič, univ.dipl.inž.el.   tk PRI1, PRI2 redni/izredni Vsak dan med 9.00 in 12.00, in ob četrtkih od 14.00 do 16.30.
mag. Erih Skočir, univ.dipl.inž.el.   tk IKT redni/izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljem preko foruma, bloga, elektronske pošte ali spletne učilnice.
Franc Florjančič, univ.dipl.inž.el.   tk PDO redni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
Franc Glavač, univ.dipl.inž.el.   tk GTK redni V P7 ali kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
Hilda Dijak, univ. dipl. ped.   eko POK izredni Pred in po predavanju, s predhodno najavo vsaj en dan prej po e- pošti.
mag. Igor Žvokelj, univ.dipl.ekon.   eko BNČ redni/izredni Po predhodnem dogovoru s predavateljem preko elektronske pošte.
Iztok Saje, univ.dipl.inž.el.   tk MST redni/izredni Pred in po predavanjih po predhodni najavi po e pošti.
mag. Janez Anžič, univ.dipl.inž.el.   tk ŠIO, EKS redni/izredni Od 15.30 do 16.15 po urniku za EKS in ŠIO.
Janez Avsec, inž medij.prod.   tk ŠIO/TNA, TKOII/EKS, INF redni/izredni Po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
Janez Zavrl, univ.dipl.prav.   eko PPR redni/izredni Konzultacije preko e-pošte.
mag. Božena Kramar, univ.dipl.ekon.   eko TBP redni/izredni Pred ali po predavanjih, po predhodni najavi po e pošti ali osebno na predavanjih.
dr. Marko Podberšič, univ.dipl.inž.el.   tk GTK, PKS redni/izredni Za konzultacije se prijavite preko e-pošte.
Miha Bukovec, univ.dipl.inž.el.   tk MMT, AVS redni/izredni Prva sreda v mesecu ob 16.00 uri v kabinetu za predavatelje po predhodni najavi preko elektronske pošte.
Mile Jovanovski, univ.dipl.ekon.   tk PRO redni/izredni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
mag. Mojca Skok, univ.dipl.org.   eko UZK redni/izredni Vsako prvo sredo v mesecu 1 uro pred predavanjem.
mag. Peter Peterlin, univ.dipl.inž.el.   tk TNA redni/izredni Pred in po predavanjih po predhodni najavi preko e- pošte.
mag. Radivoj Pavlin, univ.dipl.inž.el.   tk MMT, AVS, EKS redni/izredni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
dr. Samo Božič, univ.dipl.inž.str.   tk EKP, TRS redni/izredni Pred ali po predavanjih v kabinetu za predavetelje VSŠ(2), oziroma po dogovoru na (031 555 311).
mag. Sašo Turk, univ.dipl.ekon.   eko UZA redni/izredni V kabinetu za predavatelje po predhodnem dogovoru in najavi po e-pošti.
Tomaž Ocepek, univ.dipl.inž.   tk IKT redni/izredni Po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali preko Moodla.
Vinko Filipič, univ.dipl.ekon.   eko TRŽ redni Pred predavanji s predhodno najavo, po predavanjih brez najave. Po končanih predavanjih b predhodni uskladitvi termina po e-pošti.